VẬT PHẨM PHONG THỦY
Linh vật Phong thủy
Đá quý phong thủy
Thực vật phong thủy
Trang sức phong thủy
Tượng Phật, Quan Âm
Đồ vật Phong thủy
Tranh Phong Thủy
Quà tặng Phong Thủy
Nội thất phong thủy Ô tô
Đồ thờ cúng, tang lễ
DỊCH VỤ PHONG THỦY
Xem phong thủy nhà ở
Phong thủy vợ chồng, con cái
Xem phong thủy Doanh nghiệp
Chọn ngày Tốt
Bát Tự - Tử Vi
Tang lễ - Mộ phần
Thiết kế xây dựng phong thủy
Hôm nay: 50 | Tất cả: 336,244
 
DỊCH VỤ PHONG THỦY | CHỌN NGÀY TỐT Bản in
 
Xem ngày tốt xấu an táng chôn cất tại TP Vinh Nghệ An
Tin đăng ngày: 26/1/2020 - Xem: 3855
 

Mỗi người được sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh cũng như ngày giờ chết của bản mệnh. Nếu như ngày giờ sinh thể hiện cho số mệnh mỗi con người thì ngày giờ chết sẽ thể hiện cuộc sống của người chết ở thế giới bên kia. Dù ngày giờ mất của người chết là tốt hay xấu thì việc xem ngày giờ chôn cất người chết hay chọn ngày tốt an táng, chôn cất cũng mang đến nhiều thuận lợi cho lễ an táng cũng như cuộc sống của người đã khuất trong cuộc sống mới.

Xem ngày tốt xấu an táng chôn cất tại TP Vinh Nghệ An

 

Xem ngày tốt xấu an táng chôn cất tại TP Vinh Nghệ An

I.-COI GIỜ LIỆM

a. GIỜ TRÙNG TANG LIÊN TÁNG (xấu, nên tránh).
– Tuổi: Thân, Tý, Thìn chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Tỵ là phạm trùng tang liên táng.
– Tuổi: Dần, Ngọ, Tuất chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Hợi là phạm trùng tang liên táng.

– Tuổi: Tỵ, Dậu, Sữu chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Dần là phạm trùng tang liên táng.
– Tuổi: Hợi, Mẹo, Mùi chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Thân là phạm trùng tang liên táng.
– Liệm, chôn cũng tránh mấy giờ đó mà cải táng (đào lên đem chôn chỗ khác) cũng phải tránh những ngày, giờ trùng tang liên táng.

b. LIỆM CHÔN KỴ NGƯỜI CÒN SỐNG
Thí dụ: Trưởng nam tuổi Dần, dâu lớn tuổi Mẹo, cháu lớn tuổi Thìn thì kỵ ba giờ: Dần, Mẹo, Thìn, nên dùng: Ngọ, Mùi, Dậu thì tốt.
Nếu người chết không con trai, dâu, cháu nội thì tránh tuổi anh lớn và tuổi cha mẹ của người chết.
Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc tẩn.
Lúc nào cũng phải tránh giờ: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
Nên lựa giờ Nguyệt tiên mà những giờ tốt trong bài đó.

c. TÙY NGÀY LỰA GIỜ TỐT ĐỂ TẨN LIỆM
Ngày Tý nên dùng giờ Giáp, Canh.
Ngày Sửu nên dùng giờ Ât, Tân.
Ngày Dần nên dùng giờ Đinh, Quý.
Ngày Mẹo nên dùng giờ Bính, Nhâm.
Ngày Thìn nên dùng giờ Giáp, Đinh.
Ngày Tỵ nên dùng giờ Ât, Canh.
Ngày Ngọ nên dùng giờ Đinh, Quý.
Ngày Mùi nên dùng giờ Ât, Tân.
Ngày Thân nên dùng giờ Giáp, Quý.
Ngày Dậu nên dùng giờ Đinh, Nhâm.
Ngày Tuất nên dùng giờ Canh, Nhâm.
Ngày Hợi nên dùng giờ Ât, Tân.

**Dưới đây tùy CAN của ngày mà tìm CAN của giờ.

1. Giáp, Kỷ: khởi Giáp Tý (1)
2. Ất, Canh: Bính tác sơ (2)
3. Bính, Tân: Mậu Tý khởi
4. Đinh, Nhâm: Canh Tý cư
5. Mậu, Quý: hà phương mích? (3)
Nhâm Tý khởi vi đầu.

CHÚ THÍCH:
(1) Ngày Giáp, ngày Kỷ thì giờ Tý ngày đó tính là giờ Giáp Tý, kế là Ất Sửu, Bính Dần …
(2) Ngày Ất, ngày Canh thì giờ Tý của những ngày đó là Bính Tý … cho đến …
(3) Ngày Mậu, ngày Quý thì giờ Tý của các ngày đó là giờ Nhâm Tý, rồi đến Quý Sửu vân vân … tính tới …

d. TÍNH NGÀY NGUYỆT TIÊN

(1) Tý, Ngọ gia Tý, Mẹo, Dậu gia Ngọ,
Thìn, Tuất gia Thân, Sửu, Mùi gia Dần,
Dần, Thân gia Thìn, Tỵ, Hợi gia Tuất.
(thuộc lòng)

(2) NGUYỆT TIÊN, THIÊN ĐỨC, Thiên sát, THIÊN KHAI, Tòa thần, Thiên nhạc, NHỰT TIÊN, Địa sát, THIÊN QUÝ, MINH CHUYỂN, Thiên hình, Thiên tụng. (thuộc lòng)

Giờ tốt thì chữ IN HOA.
Thí dụ: Ngày Tý hoặc ngày Ngọ mà ta muốn dùng giờ Mẹo, coi giờ Nguyệt tiên tốt xấu. Ta thấy ở (1) có câu “Tý, Ngọ gia Tý”, vậy ngày Tý hoặc ngày Ngọ khởi hô Nguyệt tiên tại cung Tý trên bàn tay, thuận hành đến cung Mẹo (cũng là giờ Mẹo) nhằm THIÊN KHAI, giờ Mẹo gặp Thiên khai là giờ tốt.
Hay: ngày Thân giờ Tuất, ta thấy ở (1) có câu :”Dần, Thân gia Thìn”, vậy ngày Thân khởi tại cung Thìn, ta theo (2) hô Nguyệt tiên tại cung Thìn, thuận hành đến cung Tuất nhằm NHỰT TIÊN, giờ Tuất gặp Nhựt tiên là giờ tốt.

II. LỰA NGÀY GIỜ AN TÁNG (CHÔN)

Tùy theo tháng mà chọn ngày tốt, lại phải tránh thêm những ngày: Trùng tang, Trùng phục, Tam tang, Thọ tử, Sát chủ, Sát chủ âm, Nguyệt phá, Thiên tặc, Thiên can, Hà khôi, Âm thố, Dương thố, Thố cấm.

Tháng giêng: 5 Dậu (5 Can=Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý : Dậu). Ất, Tân, Đinh, Quý: Mẹo. Bính,Nhâm: Ngọ.
Tháng hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần. Đinh, Kỷ, Quý: Mùi. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.
Tháng ba: Bính, Canh, Nhâm: Tý. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Ngọ. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Ất, Đinh, Quý, Tân: Dậu.
Tháng tư: 5 Sửu, 5 Dậu. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ.
Tháng năm: 5 Dần. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.
Tháng sáu: Giáp, Canh, Nhâm:Ngọ. Giáp, Bính, Canh: Thân. Kỷ, Đinh, Tân, Quý:Dậu. Ất, Tân, Quý: Mẹo.
Tháng bảy: Bính, Nhâm: Tý. Nhâm Thìn. Bính, Mậu, Nhâm: Thân. 5 Dậu.
Tháng tám: Đinh, Quý: Sửu. 5 Dần. Nhâm Thìn. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Đinh, Kỷ, Quý:Dậu.
Tháng chín: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Ngọ. Kỷ, Đinh, Tân, Quý: Dậu.
Tháng mười: Giáp Thìn, Canh Tý. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ. Kỷ, Tân, Quý: Mùi. 5 Mẹo.
Tháng mười một: 5 Dậu, 5 Thân. Giáp, Mậu, Canh, Nhâm: Thìn. Nhâm Tý.
Tháng mười hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Thân, Ngọ. Ất, Đinh, Canh, Quý: Dậu.

– Ngày chôn tốt (an táng kiết nhựt):

Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Thân, Đinh Dậu, Nhâm Dần, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Thân, Tân Dậu (là rất tốt).
Canh Ngọ, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Dần (là tốt vừa).
Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc hạ huyệt.
– Nên chọn những ngày, giờ tốt trong bài Huỳnh đạo mà an táng, nên nhớ tránh giờ Tỵ, Hợi và tuổi của tang chủ như đã nói ở phần “COI GIỜ LIỆM”, còn những tuổi bị THÁI TUẾ ÁP TẾ CHỦ thì khi hạ huyệt mới dặn mấy người tuổi đó tránh đi chỗ khác (ở trong lịch Tàu mỗi năm có ghi sẵn 6 tuổi Thái tuế áp tế chủ, tức là những tuổi phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế , bàng Thái Tuế v.v…).

*CÁCH CHIẾM GIỜ HOÀNG ĐẠO ĐẠI KIẾT
Ta nên thuộc hai câu sau đây:

Bao giờ gặp CHUỘT đuổi TRÂU
THỔ NGŨ KÊ HẦU trăm việc đều nên .

Hai câu trên là nói 6 giờ đại kiết: CHUỘT là giờ Tý, TRÂU là giờ Sửu, THỐ là giờ Mẹo, NGŨ là giờ Ngọ, KÊ là giờ Dậu, HẦU là giờ Thân. Trong 12 giờ coi gặp 6 giờ này là giờ ĐẠI KIẾT.
CÁCH COI: Ngày đầu khởi giờ đó, ngày cách tiết nghịch hành, giờ liên tiết thuận hành. Khởi ngày Tý tại cung Tý trên bàn tay.

Thí dụ: Ngày Mẹo, giờ nào đại kiết?

Khởi ngay ngày Tý tại cung Tý nghịch hành lùi lại bỏ một cung: Sửu tại cung Tuất, Dần tại cung Thân, ngày Mẹo tại cung Ngọ. Ngày Mẹo tại Ngọ, ta khởi giờ Tý tại Ngọ thuận hành liên tiết, giờ Sửu tại Mùi, giờ Dần tại Thân, giờ Mẹo tại Dậu, giờ Thìn tại Tuất, giờ Tỵ tại Hợi, giờ Ngọ tại Tý, giờ Mùi tại Sửu, giờ Thân tại Dần, giờ Dậu tại Mẹo, giờ Tuất tại Thìn, giờ Hợi tại Tỵ. Ta nhận thấy 6 giờ: Ngọ, Mùi, Dậu, Tý, Dần, Mẹo đứng trên 6 cung: Tý, Sửu, Mẹo, Ngọ, Thân, Dậu là giờ ĐẠI KIẾT.

III. COI NGÀY XẢ TANG

Nên chọn những ngày:
Nhâm, Giáp, Bính, Canh, Mậu=Thân
Bính, Canh, Nhâm=Tý
Tân, Ất=Mẹo
Bính, Mậu=Ngọ.
Kỷ Dậu, Tân Dậu, Kỷ Mùi, Ất Mùi, Mậu Dần, Quý Sửu và những ngày trực Trừ.

Nên tránh những ngày: Thọ tử, Sát chủ, Trùng tang, trực Kiến, trực Phá.
Chú ý: tháng hai trực Trừ gặp Thọ tứ, tháng ba trực Trừ gặp Trùng tang, tháng năm, tháng tám trực Trừ gặp Tam tang, trong 4 tháng vừa kể trên gặp trực Trừ không dùng được.

*CHÚ Ý LỜI DẶN:
1. Khi dở lịch ra chọn ngày tốt, được Tam hạp, Lục hạp và tương sanh (hay tỳ hòa), ta lại phải dò trong “Đổng Công Tuyển Trạch Nhựt Yếu Lãm” (chữ LÃM có người đọc lầm ra chữ GIÁC) coi ngày ấy có tốt không?
Nếu như trong lịch và trong Đổng Công đều tốt cả thì dùng được đại kiết, còn trong lịch bình thường mà trong Đổng Công nói tốt thì dùng cũng được tốt, còn trong lịch nói tốt mà trong Đổng Công chê xấu thì chẳng nên dùng.
2. Tuy hai chỗ bảo tốt, nhưng phải dò lại trong bảng Tuyển nhựt coi có phạm Sát chủ, Thọ tử hay những ngày cấm kỵ nào khác không, nếu có thì cũng phải chừa (coi bảng Tuyển nhựt trích yếu ngoạt trung tuyển nhựt )

BẢNG TRA GIỜ ÂM LỊCH
(Theo múi giờ 7)

Tháng 11:đầu giờ Tý từ 23 giờ 10 phút đến 1 giờ 9 phút
đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 10 phút đến 13 giờ 9 phút

Tháng 12,10:đầu giờ Tý từ 23 giờ 20 phút đến 1 giờ 19 phút
đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 20 phút đến 13 giờ 19 phút

Tháng 1, 9:đầu giờ Tý từ 23 giờ 30 phút đến 1 giờ 29 phút
đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 29 phút

Tháng 2, 8:đầu giờ Tý từ 23 giờ 40 phút đến 1 giờ 39 phút
đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 40 phút đến 13 giờ 39 phút

Tháng 3, 7:đầu giờ Tý từ 23 giờ 50 phút đến 1 giờ 49 phút
đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 50 phút đến 13 giờ 49 phút

Tháng 4, 6:đầu giờ Tý từ 0 giờ 00 phút đến 1 giờ 59 phút
đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 00 phút đến 13 giờ 59 phút

Tháng 5: đầu giờ Tý từ 0 giờ 10 phút đến 2 giờ 09 phút
đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 10 phút đến 14 giờ 09 phút

Xem ngày tốt an táng chôn cất tại TP Vinh Nghệ An

Tục lệ làm lễ ma chay, an táng chôn cất cho người đã khuất tại Việt Nam.

1. Ngoài chọn ngày chôn cất an táng cần biết quy trình thực hiện tang lễ như sau:

 • Làm lễ mộc dục hay còn gọi là tắm cho người mới mất.
 • Đắp chăn, chiếu buông màn nơi đặt người chết sau khi làm lễ mộc dục và trước lúc nhập quan.
 • Làm lễ khâm niệm, nhập quan
 • Làm lễ thiết linh: Là lế thiết lập linh vị, bàn thờ tang
 • Lễ thành phục: là lễ con cháu gia quyến mặc đồ tang cúng tế và dẫn lễ cho khách đến viếng thăm
 • Lễ án táng tại mộ sau khi chôn cất người chết.

2. Ngoài việc xem ngày an táng thì cần biết 5 điều đại kỵ trong đám tang của nước ta:

 • Không để chó mèo nhảy qua thi thể người chết.
 • Tránh khóc rơi nước mắt vào thi thể người đã khuất khi khâm niệm
 • Không nên khiêng linh cữu quá nhanh trên đường đến nơi chôn cất, an táng Không cưới hỏi trong thời gian để tang cha mẹ
 • Không xem ngày an táng, không chọn vị trí an táng trước khi chôn cất.
 • Lưu ý: trường hợp đại kỵ với cải táng( sang cát) tuyệt đối tránh để mặt trời chiếu vào.
 • Tại sao có tục lệ: "Mũ đai gai chuối và chống gậy"?
 • Hình ảnh này dường như cũng quá đỗi quen thuộc trong đời sống tập quán của người dân Việt.
 • Theo lời kể truyền lại từ xưa, việc đội mũ đai gai chuối, mặc áo vải rộng quấn đai và chống gậy đều xuất phát từ việc tránh nạn trùng tang. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của một số trường hợp trong quá trình đưa người mất đến nơi an táng, chôn cất gặp nạn, chết do ngã, va đập,.., dần dần cho đến ngày nay nó đã trở thành phong tục phổ biến.

 3. Xem ngày giờ mất tốt hay xấu tránh hạn Trùng Tang 2020

Việc xem ngày chết tốt hay xấu có phạm hạn Trùng Tang hay không hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Những thông tin trên đã giải đáp chi tiết về việc xem ngày giờ chôn cất người chết, chọn ngày tốt mai táng tránh kỵ trùng tang do các thầy có chuyên môn trong việc tính ngày giờ khâm liệm, nhập quan trong việc an táng, choon cất người đã khuất chuẩn xác nhất.

 
Dịch vụ phong thủy khác:
Bán đất nghĩa trang, nghĩa địa Vinh Nghệ An (3/7/2023)
Tư vấn xem phong thủy miễn phí (18/3/2020)
Thầy phong thủy xem hướng và xây lăng mộ (9/3/2020)
Tìm thầy xem phong thủy hướng đất xây dựng làm nhà (9/3/2020)
Thầy xem phong thủy giỏi nhất TP Vinh Nghệ An (14/2/2020)
Chọn xem ngày tốt đẹp khai trương văn phòng công ty cửa hàng (26/1/2020)
Tổ chức dịch vụ tang lễ trọn gói Vinh Nghệ An (26/1/2020)
Xe đưa tang lễ tại TP Vinh Nghệ An (26/1/2020)
Tắm rửa Khâm liệm người chết (26/1/2020)
Thầy cúng tụng kinh trong đám tang (26/1/2020)
Đội nhạc hiệu bát âm tang lễ TP Vinh Nghệ An (26/1/2020)
Hỏa táng địa táng tại TP Vinh Nghệ An (26/1/2020)
Dịch vụ cải táng bốc mộ TP Vinh Nghệ An (26/1/2020)
Ướp bảo quản và hồi hương thi hài về Việt Nam (26/1/2020)
Chọn xem ngày tốt cưới hỏi nạp tài TP Vinh Nghệ An (26/1/2020)

Tư vấn xem phong thủy QwangMing
Địa chỉ: Số 45B Ngô Gia Tự, TP Vinh,  Nghệ An
Điện thoại: 0915.050.067
E-mail: [email protected]
Website: http://phongthuyvinh.com

Tin tức
 • Rằm tháng 7 âm 2020 là ngày nào? Mâm cúng, bài khấn đú
 • Vũ Hán 30 năm trước đã phạm phong thủy nên gặp đại dịc
 • Đội gà bay trong mâm cúng rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh
 • Quà tặng vật phẩm phong thủy tài lộc TP Vinh Nghệ An
 • Trung Quốc dùng thuật phong thủy để chống virus Corona
 • Xem ngày tốt xuất hành, khai trương đầu năm Canh Tý 20
 • Cẩm nang phong thủy
 • Đặt hướng bàn thờ thổ công ông địa theo tuổi gia chủ
 • Sinh con năm 2021 có phải năm Trâu vàng không?
 • Văn khấn cúng động thổ xây nhà
 • Những lỗi phong thủy khiến gia chủ tán gia bại sản và
 • Có nên dùng bàn thờ Thần tài – Thổ địa cũ hay không?
 • Thước Lỗ Ban là gì, ứng dụng trong xây dựng phong thủy
 • 0915.050.067

  Chat hỗ trợ
  Chat ngay